Brings companies, universities and talents together
Sign up

Collaborate with university teachers and professors – Send project or assignment proposals directly to teachers.

Generate new ideas, test and develop your services or products, search for leads or partners via crowdsourcing.


Image
Image

Offer project based work opportunities

Find right talents and offer interesting projects directly for them. Projects can be different size and need different type of competences. To mention a few tasks talents may be usable for is to do research in market opportunities, translations, marketing, branding, social media or innovating around your services.


Offer internships

Find those talents that are fitting your current need and offer them internships. Internship can include for example research work, planning social media content, marketing, sales support, coding, building prototypes or graphic design.


Image
Image

Offer Thesis work

Simple way to find talents from different study fields and offer them thesis opportunities. Thesis workers can help you in business development and in search for new opportunities through analytical research work.


Offer a Job

Create job opportunities (advertise open positions) and suggest interesting opportunities for young talents. Assignments, projects, internships and thesis opportunities is a proper tool for brighten your employer brand.


Image

VAASA NETWORK

what

Vaasa Network är ett nytt projekt som hämtar samman företag, högskolorna, studenter och nyutexaminerade talanger i Vasa region. Nätverket ämnar att förbättra samarbetet mellan sina medlemsgrupper. Med att bli medlem uppvisar du intresse att finna nya resurser och uppnå dina affärsmål.

why

Vaasa Network grundades för erbjuda företagen i regionen en kanal att finna kunnig arbetskraft. Nära samarbete mellan högskolor och affärslivet förstärker högskolornas möjlighet att stöda den ekonomiska tillväxten inom Vasa region. Nätverket strävar efter att erbjuda studenter och talanger arbetsmöjligheter inom Vasa region. Via exempel kan vi som aktörer uppvisa samarbetets verkliga potential.

how

Företaget börjar med att skapa en företagsprofil med basfakta om företaget. Företaget kan annonsera för alla sina öppna arbets-, praktik-, projekt- och avhandlingsmöjligheter via plattformen. Därtill kan företaget själv söka efter studenter, talanger eller högskolekurser enligt sina egna specifika behov. Nätverket erbjuder en direkt och enkel kommunikations- och samarbetskanal till alla högskolekurser i Vasa region (via den ansvarande läraren till studeranden).


View the brochure to discover more information!

Join now and start collaborating!
Sign up

Contact

Location

Vasa, Finland

Phone

+358(0) 20720 5840

E-mail

info@me2we.fi

Powered by