Hämtar samman arbetsgivare, högskolor och unga talanger
Registera dig

Hitta en lämplig kurs – och skicka ett samarbetsförslag direkt till kursens lärare

Utnyttja studenternas insikter för att generera nya idéer och utveckla ert produkt- och servicesortiment. Kursarbeten kan även användas som stöd under internationalisering. Högskolesamarbete möjliggör testande av service- och produkterbjudanden bland potentiella kunder och medarbetare. Samtidigt kan företag erbjuda unga en värdefull chans att införskaffa praktisk erfarenhet och bekanta sig med ert företag.


Image
Image

Föreslå projektarbete

Hitta en student med intressant talangprofil och erbjud henne eller honom projektarbete. Projekten kan vara olika slags utredning, skapande av innehåll i sociala medier, brainstorming kring marknadsföring eller översättning av avtal eller marknadsföringsmaterial.


Erbjud praktikplats

Via vår plattform går det snabbt och simpelt att komma åt studenter. Hitta henne eller honom som passar dig bäst och spara tid och resurser med att rikta ditt praktikerbjudande åt just den student som intresserar dig mest. Under en praktikperiod kan praktikanten syssla med allt från säljstöd till planering av marknadsföring och grafisk design. Att utarbeta kontaktlistor och uppdatera företagets sociala medier är också arbetsuppgifter som praktikanter ofta kan hjälp till med.


Image
Image

Föreslå avhandlingsämne

Erbjud studeranden möjlighet att forska ditt företag och skriva avhandling om ett verkligt företagscase. En lämplig student hittar du enkelt i vår plattform. Ett slutarbete eller en avhandling ger dig som företagare en chans att forska och utreda affärsmöjligheter eller utveckla redan existerande serviceerbjudanden, produkter eller verksamhet. Studeranden är utrustade med aktuell kunskap och ambition att få praktisk erfarenhet.


Erbjud anställning

Annonsera om öppna positioner och skicka förslag direkt till intressanta studenter och unga redan utexaminerade talanger. Praktikperioder, projektarbeten och avhandlingar erbjuder en utmärkt möjlighet att förstärka ditt arbetsgivarvarumärke och kollaborera med blivande proffs.


Image

VAASA NETWORK

vad

Vaasa Network är ett nytt projekt som hämtar samman företag, högskolorna, studenter och nyutexaminerade talanger i Vasa region. Nätverket ämnar att förbättra samarbetet mellan sina medlemsgrupper. Med att bli medlem uppvisar du intresse att finna nya resurser och uppnå dina affärsmål.

varför

Vaasa Network grundades för erbjuda företagen i regionen en kanal att finna kunnig arbetskraft. Nära samarbete mellan högskolor och affärslivet förstärker högskolornas möjlighet att stöda den ekonomiska tillväxten inom Vasa region. Nätverket strävar efter att erbjuda studenter och talanger arbetsmöjligheter inom Vasa region. Via exempel kan vi som aktörer uppvisa samarbetets verkliga potential.

hur

Företaget börjar med att skapa en företagsprofil med basfakta om företaget. Företaget kan annonsera för alla sina öppna arbets-, praktik-, projekt- och avhandlingsmöjligheter via plattformen. Därtill kan företaget själv söka efter studenter, talanger eller högskolekurser enligt sina egna specifika behov. Nätverket erbjuder en direkt och enkel kommunikations- och samarbetskanal till alla högskolekurser i Vasa region (via den ansvarande läraren till studeranden).


Ladda vår broschyr för mera information!

Bli medlem och börja kollaborera!
Registera dig

Kontaktuppgifter

Plats

Vasa, Finland

Telefon

+358(0) 20720 5840

E-mejl

info@me2we.fi

Nätverket erbjuds av